Hakkımızda

Bilindiği üzere güzel ülkemizin son yıllarda ekilebilir tarım alanları yanlış uygulamalar neticesinde ciddi oranlarda azalmıştır. Toprak anamızın başta organik madde oranı olmak üzere yapısı bozulmuş, artan nüfusumuza oranla bir metre kareden elde edilen ürün miktarları ve verimler Dünya standartlarının altına düşmüştür. 
Fedakar çiftçilerimizin büyük çoğunluğu gerek yüksek maliyetler gerekse yeterli bilgilendirme olmadığından dolayı akıllı tarımın olmazsa olmaz başlangıcı olan toprak analizini yeterli olarak yapamamıştır. Bu nedenle alışılmış geleneksel gübre, gübreleme ve sulama yöntemleri kullanarak alın terinin karşılığını alamamıştır. 
UBA Tarım sektörünün gülen yüzü olmak için kadrosunun sektörde sahip olduğu 28 yıllık bilgi ve tecrübesinin kılavuzluğunda; çalışanlarıyla, iş ortaklarıyla ve toprak emekçileriyle sürekli mutluluğu hedefine almıştır. 
UBA Tarım akıllı tarım uygulamalarını güzel vatanımızın her noktasında yaymak, toprak anamızın ve üretilen tüm ürünlerin yapısına uygun en üst kalitede gübre ve bitki besleme ürünlerini toprak emekçilerimize ulaştırmak amacıyla 2019 yılında kurulmuştur. 

Misyon ve Vizyon

Modern tarımın gerektirdiği şekilde toprak işlemesi, sulama, iklime ve toprağa uygun çeşitlerin seçilmesi ve tüm bunların sonucu bilinçli gübre kullanımı giderek önem kazanmaktadır. Ülke nüfusu­muzun arttığı bilinen bir gerçektir. Bu doğrultuda hedefimiz; birim alandan daha fazla ürün alarak ülke nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak ürünlerimizi bayilerimizin ve çiftçilerimiz­in kullanımına sunmaktır. Aynı zamanda bu kadarı ile de yetinmeyip ürün kalitemizi maksimuma çıkararak tüm dünya ülkelerine ürünlerimizi ihraç etmektir. Tarımda önce Türk sonra Dünya Üreticile­rinin Çözüm Merkezi olmaktır. 
Misyonumuz; Müşteri beklentilerine uygun hizmet anlayışını benimseyen güvenilir, verimli, yenilikçi bir şirket olmaktır. Müşterilerimizin bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını en ekonomik ve en doğru ürünle karşılamak, onların hedef ve ilkelerini benimseyerek rakipleri karşısında güçlü kılmak firmamızın temel gayesidir. 
Vizyonumuz; Faaliyet gösterdiğimiz Tarım sektöründe sürekli gelişme anlayışı ile kaliteli ürün ve hizmetler sunan öncü, dinamik, lider ve etkin şirketlerden biri olmaktır. Firmamızın yapıtaşı olan insanı bilgi, beceri ve mesleki tecrübelerini motivasyon ve eğitim yoluyla arttırarak bu yolla dinamik bir yapı oluşturmak, yerli ve yabancı pazarda edindiğimiz tecrübe ve birikimleri firma ruhumuzla şekillendirip uluslararası rekabet gücümüzü arttırmak en önemli amacımızdır. 

Tüm Soru ve Görüşleriniz İçin Desteğe Hazırız